Product

End of Support for Malay Language Interface

2019-02-22

Dear KKBOX users,

In order to standardise the overall user interface, the Malay language display will be terminated in the near future. Users who currently select Malay display will see the English interface in the future.

However, please be assured that all functions and music licenses of KKBOX will not be affected. We will continue to work hard to optimize the user experience of KKBOX. Thank you for your support and understanding.

Should you still have questions, please contact our online customer service, and we will get back to you as soon as possible. Thank you.Pengguna KKBOX yang dihormati,

Untuk mempersamakan paparan antara muka secara keseluruhan, KKBOX dengan dukacitanya memaklumkan bahawa paparan bahasa Melayu akan dihentikan dalam masa terdekat. Pengguna yang kini memilih paparan Melayu akan melihat antara muka Inggeris pada masa akan datang.

Walau bagaimanapun, sila pastikan bahawa semua fungsi dan lesen muzik KKBOX tidak akan terjejas. Kami akan terus bekerja untuk mengoptimumkan pengalaman penggunaan KKBOX. Terima kasih atas sokongan dan pemahaman anda.

Jika anda masih mempunyai soalan, sila menghubungi perkhidmatan pelanggan di atas talian, dan kami akan menghubungi anda secepat mungkin. Terima kasih.